Innmeldingsskjema

Ja! Jeg vil gjerne bli medlem i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Husk at du kan velge avtalegiro som betalingsmåte, det gjør du i nettbanken når du betaler første gang. Fakturen kommer i posten etter at du har meldt deg inn. 

Avtalegiro er en god måte å huske å betale kontingenten. Hele kontingenten går da til NFUs arbeid og mindre til faktureringsutgifter.

Du kan velge å melde deg inn fra dags dato og få en faktura for 2017, eller vente til 1 januar og få faktura i januar 2018.Hvis du velger dags dato, får du en faktura nå og en til i januar.
(Obligatorisk felt)

Medlemskategori


Det må alltid være en i husstanden som er hovedmedlem/enkeltmedlem. Det kan ikke være en person under 18 år.
Ønsker nyhetsbrev på e-post

Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jfr. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker.I slike unntakstilfeller, og for barn over 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge. Dersom innmeldingen blir foretatt av en annen person enn medlemmet selv, fyll ut nedenfor:
Dersom noen andre enn medlemmet selv skal få tilsendt faktura for medlemskontingent, oppgi det her:

Tips noen om siden